Västertorpsskolan

PÅGÅENDE PROJEKT

Ny- och ombyggnad
Ett nytt stort hus byggs innehållande kök, matsal och hemvister.
Befintligt hus anpassas för ökat antal elever.
Ny skolgård.
Produktion i etapper mellan 2019-2021.

Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledare
och Kontrollansvarig PBL.