Tjänster

Vår kompetens

I vilken del av byggprocessen behöver ni hjälp? Vår expertis spänner över hela fältet, från idé till slutbesiktning.

Samordning, kontroll och kvalité är viktiga ledord i vår verksamhet. Med vår mångåriga erfarenhet i byggbranschen är vi er trygga partner. Vi finns vid er sida vare sig ni behöver hjälp med enstaka moment eller genom hela byggprocessen. 

Våra tjänster

Projektledning

Vi tar totalansvar för hela byggprojektet - från idé till färdig byggnad. Vi leder och samordnar projektet med arkitekter, byggherrar och entreprenörer.

Besiktning

Besiktning av byggprojekt skall utföras av därtill lämpad person. Så står det i AB och ABT. Vi menar att lämplighet kräver teknisk utbildning, praktisk erfarenhet och juridisk kompetens. Vi behärskar alla dessa delar!

Projektering

Vi utför all form av husprojektering. Från enkel rådgivning till kvalificerade uppdrag i samverkan med arkitekter och konsulter inom andra fackområden.

Underhållsplan

Fastigheter är viktiga tillgångar som förtjänar både kontinuerlig tillsyn och långsiktig planering för att må bra och bibehålla sitt värde över tid. Vi inventerar och statusbesiktar den aktuella fastigheten och upprättar därefter kompletta, högkvalitativa underhållsplaner.

Kontrollansvarig

Enligt plan- och bygglagen ska byggherren säkerställa att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande lag och föreskrifter. Våra certifierade medarbetare hjälper er!

Byggledning

För att bygget ska fortskrida enligt plan krävs en kunnig byggledning. Våra byggledare ser till att kvalitén säkras, kostnaderna hålls inom uppställda ramar och att slutprodukten blir den förväntade.

Projekteringsledning

Vi har mångårig erfarenhet av projekteringsledning. Inför upphandling och byggstart samordnar och färdigställer vi all dokumentation i rätt tid.

Utredningar

Vi utför utredningar av alla de slag, både inför, under och efter byggprojekt, samt under hela fastighetens livscykel.

Låt oss jobba tillsammans!

Ring eller skicka ett meddelande så berättar vi mer!