Tele2 Arena

AVSLUTAT PROJEKT

Nyproduktion
Byggnad > 100 000m2 BTA
2010 – 2013
Projektkostnad cirka 2,6 mdr
MAKAB har innehaft rollen som ansvarig projekteringsledare genom hela projektet.
Byggherre/beställare: SGAF (Stockholm Globe Arena Fastigheter)/PEAB.