Storkyrkan i Stockholm

AVSLUTAT PROJEKT

Invändig rengöring och ytskiktsrenovering.
14 mkr
2010
Coordia Consult hade rollen som Projektledare
Beställare: Stockholms Domkyrkoförsamling