Sollentuna sjukhus

AVSLUTAT PROJEKT

Om- och tillbyggnad
36 000 m2 BTA
2015 – 2020
Projektkostnad ca 1,5 miljarder
Makab har innehaft rollerna som projekt- och projekteringsledare
Byggherre/beställare: Landstingsfastigheter Stockholm genom Locum