Miljöbyggnad Silver 3.0, Skanskvarnsskolan

PÅGÅENDE PROJEKT

Skanskvarnsskolans nya byggnad, hus G är nu preliminärcertifierad enligt Miljöbyggnad 3.0, totalbetyg silver. Hus G byggs för det ökade behovet av högstadieplatser i Årstaområdet. Byggnaden innehåller hemvister, kök och matsal för 1200 personer samt idrottshall.

Miljöbyggnad 3.0 är en uppdaterad manualversion jämfört med tidigare manual 2.2, och Skanskvarnsskolans nya byggnad är SISAB:s första byggnad som preliminärcertifieras enligt dessa nya krav.

Coordia Consult har rollerna som Projektledare, projekteringsledare, byggledare och kontrollansvarig PBL.
Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB

Mer information om Miljöbyggnad på SISAB hittar du här.