Rörstrands slott

AVSLUTAT PROJEKT

Ombyggnad för Kaggeholms folkhögskola
Ca 2000 m2
2018-2020
Kostnad ca 18 000 000 kr
Makab och Coordia har haft rollerna som projektledare, byggledare och
entreprenadbesiktningsman.
Byggherre/beställare: Rörstrands slott fastighets AB (Filadelfiakyrkan Stockholm)