Nya lilla Erstagården

AVSLUTAT PROJEKT

Nytt barnhospice
Byggnad 2300m2
2012-2015
MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekterings- och byggledare, KA enligt PBL samt BAS-P
Byggherre/beställare: Ersta diakoni