Norra Bankohuset i Gamla stan

PÅGÅENDE PROJEKT

Hyresgästanpassning samt nya installationer i byggnad från 1670-talet (Byggnadsminnesförklarad)
Byggnad 5900 BTA
2019- pågår
Projektkostnad cirka 35.000.000.-
MAKAB innehar rollerna som projekt-, projekterings- och byggledare samt BAS-P
Byggherre/beställare: Statens fastighetsverk (SFV)