Matteus skola (blåklassad)

PÅGÅENDE PROJEKT

Ombyggnad kök, verksamhetsanpassning av skola samt utbyte tekniska installationer
Byggnad 8700 BTA
Projektkostnad cirka 106.000.000.-
MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekteringsledare samt BAS -P
Byggherre/beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)