MAKAB och COORDIA CONSULT AB tar steget fullt ut och blir ett bolag.

Makab (Marklund Ahlén Konsult AB) har sedan 2020 varit ett dotterbolag till Coordia Consult AB. Bolagen har sen dess verkat som ett bolag, men nu tar vi steget fullt ut och Makab integreras från och med den 1 januari 2023 i Coordia Consult. Den kompetens som byggts upp i Makab under 25 år förs nu vidare till Coordia så att vi kan utgöra en starkare partner både vad gäller kapacitet, erfarenhet och kompetens.

Eventuella frågor rörande verksamhetsförändringen besvaras av Lars-Åke Marklund, tel 070-887 71 70 eller Thomas Sandin, tel 070-590 10 01.