LSK-hallen

PÅGÅENDE PROJEKT

Ny handbollshall på Lidingö
Ca. 1500 m2
2020-2021
Makab har rollen som projekteringsledare
Beställare: SBG Byggen