Lillholmsskolan

PÅGÅENDE PROJEKT

Ny- och ombyggnad
Fyra hus rivs för att ersättas av tre nya större hus.
Ett befintligt kulturklassat hus byggs om och byggs ut.
Nya lärosalar, nytt kök och matsal och ny fullstor idrottshall.
Skolan kapacitetsökar till 990 elevplatser F-9.
Produktion i etapper mellan 2019-2024.

Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledare
och Kontrollansvarig PBL.