Kanslersvägen

AVSLUTAT PROJEKT

Nybyggnad förskola 1240m2
BTA 2013-2016
Projektkostnad cirka 45.000.000.-
MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekterings och byggledare samt KA enligt PBL och BAS-P
Byggherre/beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)