Enskedefältets skola

AVSLUTAT PROJEKT

Om- och tillbyggnad.
Ca 8 000m2 BTA
Produktionstid, Aug 2018- Juni 2020.
Kostnad, ca 240mnkr
Makab har haft rollerna som Projektledare, projekteringsledare och byggledare.
Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB.)