Pågående projekt

PÅGÅENDE PROJEKT Ny- och ombyggnadEtt nytt hus innehållande storkök, matsal och hemvister.Total ombyggnad av övriga fyra kulturklassade hus.Skolan kapacitetsökar till ca 1000 elevplatser F-9.Produktion i etapper mellan 2020-2024. Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledare och Kontrollansvarig PBL.

PÅGÅENDE PROJEKT Ny- och ombyggnadFyra hus rivs för att ersättas av tre nya större hus.Ett befintligt kulturklassat hus byggs om och byggs ut.Nya lärosalar, nytt kök och matsal och ny fullstor idrottshall.Skolan kapacitetsökar till 990 elevplatser F-9.Produktion i etapper mellan 2019-2024. Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledareoch Kontrollansvarig PBL.

PÅGÅENDE PROJEKT Ombyggnad kök, verksamhetsanpassning av skola samt utbyte tekniska installationerByggnad 8700 BTAProjektkostnad cirka 106.000.000.-MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekteringsledare samt BAS -PByggherre/beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

PÅGÅENDE PROJEKT Hyresgästanpassning samt nya installationer i byggnad från 1670-talet (Byggnadsminnesförklarad)Byggnad 5900 BTA2019- pågårProjektkostnad cirka 35.000.000.-MAKAB innehar rollerna som projekt-, projekterings- och byggledare samt BAS-PByggherre/beställare: Statens fastighetsverk (SFV)

PÅGÅENDE PROJEKT Ny handbollshall på LidingöCa. 1500 m22020-2021Makab har rollen som projekteringsledareBeställare: SBG Byggen

PÅGÅENDE PROJEKT Ny- och ombyggnadEtt nytt stort hus byggs innehållande kök, matsal och hemvister.Befintligt hus anpassas för ökat antal elever.Ny skolgård.Produktion i etapper mellan 2019-2021. Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledareoch Kontrollansvarig PBL.

PÅGÅENDE PROJEKT Skanskvarnsskolans nya byggnad, hus G är nu preliminärcertifierad enligt Miljöbyggnad 3.0, totalbetyg silver. Hus G byggs för det ökade behovet av högstadieplatser i Årstaområdet. Byggnaden innehåller hemvister, kök och matsal för 1200 personer samt idrottshall. Miljöbyggnad 3.0 är en uppdaterad manualversion jämfört med tidigare manual 2.2, och Skanskvarnsskolans nya byggnad är SISAB:s första …

Miljöbyggnad Silver 3.0, Skanskvarnsskolan Läs mer »