Avslutade projekt

AVSLUTAT PROJEKT NyproduktionByggnad > 100 000m2 BTA2010 – 2013Projektkostnad cirka 2,6 mdrMAKAB har innehaft rollen som ansvarig projekteringsledare genom hela projektet.Byggherre/beställare: SGAF (Stockholm Globe Arena Fastigheter)/PEAB.

AVSLUTAT PROJEKT Invändig rengöring och ytskiktsrenovering.14 mkr2010Coordia Consult hade rollen som ProjektledareBeställare: Stockholms Domkyrkoförsamling

AVSLUTAT PROJEKT Om- och tillbyggnad.Ca 8 000m2 BTAProduktionstid, Aug 2018- Juni 2020.Kostnad, ca 240mnkrMakab har haft rollerna som Projektledare, projekteringsledare och byggledare.Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB.)

AVSLUTAT PROJEKT Nytt barnhospiceByggnad 2300m22012-2015MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekterings- och byggledare, KA enligt PBL samt BAS-PByggherre/beställare: Ersta diakoni

AVSLUTAT PROJEKT Nybyggnad förskola 1240m2BTA 2013-2016Projektkostnad cirka 45.000.000.- MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekterings och byggledare samt KA enligt PBL och BAS-PByggherre/beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

AVSLUTAT PROJEKT Ombyggnad för Kaggeholms folkhögskola Ca 2000 m2 2018-2020 Kostnad ca 18 000 000 kr Makab och Coordia har haft rollerna som projektledare, byggledare och entreprenadbesiktningsman. Byggherre/beställare: Rörstrands slott fastighets AB (Filadelfiakyrkan Stockholm)

AVSLUTAT PROJEKT Om- och tillbyggnad36 000 m2 BTA2015 – 2020Projektkostnad ca 1,5 miljarderMakab har innehaft rollerna som projekt- och projekteringsledareByggherre/beställare: Landstingsfastigheter Stockholm genom Locum

AVSLUTAT PROJEKT Nybyggnad av förskola på 8 avdelningar i AspuddenUtredning, detaljplan, projektering och produktion mellan 2015-2020.Coordia Consult har haft rollerna som projektledare, projekteringsledare,byggledare och Kontrollansvarig PBL.