Bäckahagens skola

PÅGÅENDE PROJEKT

Ny- och ombyggnad
Ett nytt hus innehållande storkök, matsal och hemvister.
Total ombyggnad av övriga fyra kulturklassade hus.
Skolan kapacitetsökar till ca 1000 elevplatser F-9.
Produktion i etapper mellan 2020-2024.

Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledare och Kontrollansvarig PBL.