Aria

AVSLUTAT PROJEKT Nybyggnad förskola 1240m2BTA 2013-2016Projektkostnad cirka 45.000.000.- MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekterings och byggledare samt KA enligt PBL och BAS-PByggherre/beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

AVSLUTAT PROJEKT Ombyggnad för Kaggeholms folkhögskola Ca 2000 m2 2018-2020 Kostnad ca 18 000 000 kr Makab och Coordia har haft rollerna som projektledare, byggledare och entreprenadbesiktningsman. Byggherre/beställare: Rörstrands slott fastighets AB (Filadelfiakyrkan Stockholm)

AVSLUTAT PROJEKT Om- och tillbyggnad36 000 m2 BTA2015 – 2020Projektkostnad ca 1,5 miljarderMakab har innehaft rollerna som projekt- och projekteringsledareByggherre/beställare: Landstingsfastigheter Stockholm genom Locum

PÅGÅENDE PROJEKT Ny handbollshall på LidingöCa. 1500 m22020-2021Makab har rollen som projekteringsledareBeställare: SBG Byggen

AVSLUTAT PROJEKT Nybyggnad av förskola på 8 avdelningar i AspuddenUtredning, detaljplan, projektering och produktion mellan 2015-2020.Coordia Consult har haft rollerna som projektledare, projekteringsledare,byggledare och Kontrollansvarig PBL.

PÅGÅENDE PROJEKT Ny- och ombyggnadEtt nytt stort hus byggs innehållande kök, matsal och hemvister.Befintligt hus anpassas för ökat antal elever.Ny skolgård.Produktion i etapper mellan 2019-2021. Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledareoch Kontrollansvarig PBL.

PÅGÅENDE PROJEKT Skanskvarnsskolans nya byggnad, hus G är nu preliminärcertifierad enligt Miljöbyggnad 3.0, totalbetyg silver. Hus G byggs för det ökade behovet av högstadieplatser i Årstaområdet. Byggnaden innehåller hemvister, kök och matsal för 1200 personer samt idrottshall. Miljöbyggnad 3.0 är en uppdaterad manualversion jämfört med tidigare manual 2.2, och Skanskvarnsskolans nya byggnad är SISAB:s första …

Miljöbyggnad Silver 3.0, Skanskvarnsskolan Läs mer »