Aria

Den 4 september 2023 välkomnar vi Jimmy Liljeros till Coordia Consult. Jimmy har lång och gedigen erfarenhet gällande byggentreprenader och har tidigare erfarenhet som bl.a. affärsansvarig, inköpare, kalkylator och arbetsledare. Hos Coordia Consult kommer Jimmy att börja som byggprojektledare och vi ser fram emot att få att arbeta tillsammans och fortsätta bidra till framgångsrika projekt …

Ny medarbetare Läs mer »

Den 1 januari 2023 tillträder Jonas Bonns posten som VD för Coordia Consult. Jonas har tidigare verkat som projektledare och uppdragsansvarig inom företaget. – Det är med stor glädje jag välkomnar Jonas Bonns till rollen som ny VD. Detta är ett viktigt strategiskt steg i att utveckla vårt erbjudande samt skapa högt medarbetarengagemang och starka …

Jonas Bonns i ny position som VD för Coordia Consult Läs mer »

PÅGÅENDE PROJEKT Ny- och ombyggnadEtt nytt hus innehållande storkök, matsal och hemvister.Total ombyggnad av övriga fyra kulturklassade hus.Skolan kapacitetsökar till ca 1000 elevplatser F-9.Produktion i etapper mellan 2020-2024. Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledare och Kontrollansvarig PBL.

PÅGÅENDE PROJEKT Ny- och ombyggnadFyra hus rivs för att ersättas av tre nya större hus.Ett befintligt kulturklassat hus byggs om och byggs ut.Nya lärosalar, nytt kök och matsal och ny fullstor idrottshall.Skolan kapacitetsökar till 990 elevplatser F-9.Produktion i etapper mellan 2019-2024. Coordia Consult har rollerna som projektledare, projekteringsledare, byggledareoch Kontrollansvarig PBL.

AVSLUTAT PROJEKT NyproduktionByggnad > 100 000m2 BTA2010 – 2013Projektkostnad cirka 2,6 mdrMAKAB har innehaft rollen som ansvarig projekteringsledare genom hela projektet.Byggherre/beställare: SGAF (Stockholm Globe Arena Fastigheter)/PEAB.

AVSLUTAT PROJEKT Invändig rengöring och ytskiktsrenovering.14 mkr2010Coordia Consult hade rollen som ProjektledareBeställare: Stockholms Domkyrkoförsamling

AVSLUTAT PROJEKT Om- och tillbyggnad.Ca 8 000m2 BTAProduktionstid, Aug 2018- Juni 2020.Kostnad, ca 240mnkrMakab har haft rollerna som Projektledare, projekteringsledare och byggledare.Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB.)

PÅGÅENDE PROJEKT Ombyggnad kök, verksamhetsanpassning av skola samt utbyte tekniska installationerByggnad 8700 BTAProjektkostnad cirka 106.000.000.-MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekteringsledare samt BAS -PByggherre/beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

AVSLUTAT PROJEKT Nytt barnhospiceByggnad 2300m22012-2015MAKAB har innehaft rollerna som projekt-, projekterings- och byggledare, KA enligt PBL samt BAS-PByggherre/beställare: Ersta diakoni