Makab (Marklund Ahlén Konsult AB) har sedan 2020 varit ett dotterbolag till Coordia Consult AB. Bolagen har sen dess verkat som ett bolag, men nu tar vi steget fullt ut och Makab integreras från och med den 1 januari 2023 i Coordia Consult. Den kompetens som byggts upp i Makab under 25 år förs nu …

MAKAB och COORDIA CONSULT AB tar steget fullt ut och blir ett bolag. Läs mer »