​​​

Heading 1

Våra tjänster
  1. Projektering
    Vi tar totalansvar för hela objekt - från idé till färdig byggnad. Vi leder och samordnar projektet med arkitekter och övriga konsulter, byggherrar och entreprenörer.
  2. Besiktningar-
    Besiktningar-
    Besiktning skall utföras av därtill lämpad person. Så står det i AB och ABT. Vi menar att lämpligheten kräver teknisk utbildning, praktisk erfarenhet och juridisk kompetens. Av SP SITAC certifierade besiktningsmän, SBR.
  3. Kontrollansvarig enl PBL
    Kontrollansvarig enl PBL
    Fr o m den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Det åligger byggherren liksom tidigare att själv se till att byggnads-, rivnings- eller markarbeten utförs enligt gällande lag och föreskrifter.
  1. Hus projektering
    Vi utför all husprojektering från enkla rådgivningar till kvalificerade arkitektuppdrag i samverkan med arkitekter och övriga fackområden.
  2. Byggledning & Kontroll
    Får beställaren den produkt som beställs? Följs kvalitetssäkringsprogrammet? Och hålls kostnadsramen? En kunnig byggledning och kontroll borgar för det.
  3. Beskrivning
    Vid projektering ingår upprättandet av beskrivningar som en självklar del i bygghandlingarna. Men vi utför också som självständiga uppdrag såväl mark- och husbyggnadsbeskrivningar som administrativa föreskrifter. .