Våra tjänster
 1. Projektering
  Vi tar totalansvar för hela objekt - från idé till färdig byggnad. Vi leder och samordnar projektet med arkitekter och övriga konsulter, byggherrar och entreprenörer.
 2. Besiktningar
  Besiktningar
  Besiktning skall utföras av därtill lämpad person. Så står det i AB och ABT. Vi menar att lämpligheten kräver teknisk utbildning, praktisk erfarenhet och juridisk kompetens. Av SP SITAC certifierade besiktningsmän, SBR.
 3. Kontrollansvarig enligt PBL
  Kontrollansvarig enligt PBL
  Fr o m den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Det åligger byggherren liksom tidigare att själv se till att byggnads-, rivnings- eller markarbeten utförs enligt gällande lag och föreskrifter.
 1. Byggledning & Kontroll
  Får beställaren den produkt som beställs? Följs kvalitetssäkringsprogrammet? Och hålls kostnadsramen? En kunnig byggledning och kontroll borgar för det.