Om oss
Coordia Consult är ett mindre byggkonsultföretag som bygger på mångårig erfarenhet av projektering och byggande. Kontoret har i dag sju anställda och är etablerat i Norrviken, Sollentuna. Ägarna är byggnadsingenjörerna SBR Magnus Eriksson och Thomas Sandin. 

Det här är våra verksamhetsområden. 

Projektledning 
Vi tar totalansvar för hela objekt - från idé till färdig byggnad. Vi leder och samordnar projektet med arkitekter och övriga konsulter, byggherrar och entreprenörer. 

Husprojektering 
Vi utför all husprojektering från enkla rådgivningar till kvalificerade arkitektuppdrag i samverkan med arkitekter och övriga fackområden. 

Projekteringsledning Från mångårig projekteringsverksamhet har vi stor erfarenhet av projekteringsledning. Riktiga handlingar, samordnande och färdigställda i rätt tid är en förutsättning för reservationsfri upphandling och problemfritt (nåja!) byggande. 

Beskrivning 
Vid projektering ingår upprättandet av beskrivningar som en självklar del i bygghandlingarna. Men vi utför också som självständiga uppdrag såväl mark- och husbyggnadsbeskrivningar som administrativa föreskrifter. 

Byggledning och kontroll 
Får beställaren den produkt som beställs? Följs kvalitetssäkringsprogrammet? Och hålls kostnadsramen? En kunnig byggledning och kontroll borgar för det. Vi anser att instrumentet bl a är noggranna byggmötesprotokoll, omedelbara kostnadsregleringar av ändrings- och tilläggsarbeten samt i övrigt ett uppträdande grundat på kunskap och erfarenhet, som inger respekt och innebär byggledning i ordets rätta bemärkelse utan att frånta entreprenören sitt ansvar. 

Besiktning 
Besiktning skall utföras av därtill lämpad person. Så står det i AB och ABT. Vi menar att lämpligheten kräver teknisk utbildning, praktisk erfarenhet och juridisk kompetens. Det innehar våra besiktningsmän. 

De besiktningar som vi utför är:
•Entreprenadsbesiktningar (av SP SITAC certifierade besiktningsmän, SBR)
•Underhålls- och skadebesiktningar

Kontrollansvarig enl PBL 
Fr o m den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Det åligger byggherren liksom tidigare att själv se till att byggnads-, rivnings- eller markarbeten utförs enligt gällande lag och föreskrifter. 

Detta skall dokumenteras i en kontrollplan som beslutas av byggnadsnämnden och övervakas av en kontrollansvarig (tidigare kvalitetsansvarig), som byggherren utser. 

Den kontrollansvarige måste vara certifierad.

Vi har genomgått erforderlig kompletteringsutbildning och kan tillhandahålla certifierad kontrollansvarig.